Keramické kamenivo

  • Liapor je ekologicky čistý keramický granulát, který vzniká výpalem speciálních jílů v rotačních pecích.
  • Liapor má nízkou hmotnost, je pevný, tepelně a zvukově izolující, odolává kyselinám a louhům.
  • Je základem mnoha různorodých aplikaci, kterým předává svoje dobré vlastnosti.
Nejčastěji používané frakce:
  • 8 – 16 mm/275 kg·m-3 (pro zásypy stropů, odlehčovací a drenážní zásypy plochých střech)
  • 4 – 8 mm/350 kg·m-3 (pro stropy a podlahy)
  • 1 – 4 mm/500 kg·m-3 (do konstrukcí plovoucích podlah).

Možnosti dodání :
  • Volně ložené kamenivo. Sypné objemové hmotnosti jsou uvedeny ve vysušeném stavu při 105°C.
  • Pytlované zboží - pytle PE o objemu 50 litrů jsou dodávány na vratných zafoliovaných paletách - á 36 pytlů / pal.
  • Balené zboží - velkoobjemové vaky "Big Bag" o objemu 1000 litrů na m3.Vaky i palety jsou zálohovány.
Frakce mm Sypná hmotnost
kg/m 3
Cena bez DPH
Kč/m3
Cena s 21% DPH
Kč/m3
0-4 500 ± 15% 1965 2378
4-8 350 ± 15% 1799 2177
8-16 275 ± 15% 1523 1843
 
Frakce mm Hmotnost
kg / pytel 3
Cena bez DPH
Kč / pytel
Cena s 21% DPH
Kč / pytel
0-4 25 ± 15% 160 193
4-8 17,5 ± 15% 145 175
8-16 13,8 ± 15% 145 175
 
Frakce mm Hmotnost
kg / vak
Cena bez DPH
Kč / vak
Cena s 21% DPH
Kč / vak
0-4 500 ± 15% 2222 2689
4-8 350 ± 15% 2169 2624
8-16 275 ± 15% 2037 2465


Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m3 nebo v litrech vztaženýchna volně sypaný stav, a jeho deklarované množství
se stanovuje v místě naloženi. Během dopravy dochází k setřeseni Liaporu. Setřesitelnost je u 1-4 mm a 8-16 mm 13 %,
u označeni 4-8 mm 12 %.

Příklady použití :