Betonová směs:

Beton podle normy ČSN EN 206-1 je charakterizován tím, že zaručuje požadované vlastnosti dodávaného betonu a jeho pevnosti. Specifikaci a požadavky na vlastnosti čerstvého betonu si určuje nebo zadává odběratel.

Značení dle ČSN EN 206-1 Z4: např: C 25/30 XC3 Dmax22 S3
-C 25/30 – třída betonu
-XC3 – je stupeň vlivu prostředí(ČSN EN 206-1)
-Dmax22 – velikost maximální frakce kameniva v mm
-S3 – stupeň konzistence

Betonová směs kamenivo do 8 mm

 • Betonová směs dle ČSN EN 206-1, CZ, změna Z4
 • Betonová směs dle TN – SVB – ČR 01/2004
 • Podlahové topení
 • Pohledový - SCC

Betonová směs kamenivo do 16 mm

 • Betonová směs dle ČSN EN 206-1, CZ, změna Z4
 • Betonová směs dle TN – SVB – ČR 01/2004
 • Pohledový - SCC

Betonová směs kamenivo do 22 mm

 • Betonová směs dle ČSN EN 206-1, CZ, změna Z4
 • Betonová směs dle TN – SVB – ČR 01/2004
 • Kamenivo stabilizované cementem
 • Přírodní kamenivo

Cementová mazanina – cementové potěry

Třídy betonu:

Třída betonu s označením "C" je vyráběna podle evropské normy ČSN EN 206-1.
Příklad – B25 odpovídá přibližně C20/25

Tekuté konstrukční betony:

SDC – Snadnost – Dynamika – Cena

Co je SDC?

SDC betony jsou robustní samozhutňující směsi velmi snadno zpracovatelné s méně než 400kg jemných částic pod 0,125 mm.

TEKUTÉ KONSTRUKČNÍ BETONY
 
Použití SDC:

Jsou vhodné zejména pro monolitické části staveb, jemné konstrukce, křivky, těžko přístupné a tenké konstrukce. Použití tekutých betonu vede k výsledné hladké a krásné pohledové ploše. Pro běžné konstrukce – základové pasy, desky, stropy atd. vyrábíme běžné betony v konzistenci S 5 (sednutí kužele 200 – 240 mm), které se betonům SDC velmi blíží. Tohoto nelze dosáhnout přidáním vody, ale pouze za pomocí speciálních plastifikačních a stabilizačních přísad.


Výhody SDC pro zpracovatele:

1. Úspora nákladů na pracovníky značným zrychlením ukládání betonu až o 70%.
2. Snížení nákladů na čerpadla betonu (část prací lze díky tekutosti udělat bez čerpadel), zkrácení času ukládky u autodomíchávačů.
3. Zkrácení procesu výstavby.
4. Zlepšení povrchů.
5. Odpadá potřeba použití vibrační techniky.
6. Stejnoměrná homogenita betonu v celém profilu konstrukce.
7. Zvýšená soudržnost betonu a výztuže.


Doporučení

1. Podklad je vhodné opatřit fólii, stačí tenká. Beton lépe teče a např. u desek nedochází k zatečení cementového tmele do štěrku a tím ke ztrátě zpracovatelnosti i vyšší množství bet. směsi. Stropy a podobné konstrukce dostatečně pokropit aby nedocházelo ke ztrátě vody.
2. Ukládání betonu je velmi snadné, zakázat použití vibrace, pokud betonujeme do bednění, lze betonovat pouze z místa – doteče 8 – 10m.
3. Naprosto ideální a nejrychlejší je ukládání betonu čerpadlem – stačí 1 – 2 lidi, do bednění 1.
4. Rovnání povrchu je velice snadné, ale je třeba použít tzv. Klepačky (průměr pracovní části 3 – 3,5 mm). Klepačky zanořovat 20 – 30 mm pod povrch betonu a beton rozvlnit, tím dochází k rovnání velkého kameniva těsně pod povrch a vytvoření ochranného jednolitého filmu na povrchu.
5. Nepoužívat běžná dřevěná (letadlo). Dřevo se nasákne a obalí tmelem a dochází ke kývání a vytahování kamenů a povrch je krabatý a nerovný.
6. Ošetřování provádět stejně jako u běžných betonů.
7. S tekutým betonem se musí pracovat stejně jako se standardním betonem, jen je práce rychlejší, snazší, uspoří čas, pracovníky a potřebnou techniku.

Ukázka betonáže

Splňuje normy:

 • ČSN EN 206-1
 • TN–ČR 01-2004

Ke stažení:

Ostatní: