Projekce a inženýring

Jak již bylo zmíněno, prvotním a hlavním cílem společnosti Rezek Group a.s. je spokojenost zákazníků. Tato filozofie je ve společnosti vedena od samého počátku. Společnost nestaví tzv. "na kšeft", to znamená postavit a potom hledat klienta, kterého vmačkáte do daného projektu a dané stavby. Právě naopak. Od samého počátku od studie, případně projektu probíhá spolupráce s jednotlivými klienty tak, aby následně hotové dílo co nejvíce splňovalo původní touhy a představy investora. Spokojený investor je tím nejlepším doporučovatelem pro nové klienty společnosti. Věříme, že tento přístup osloví i Vás, kteří o případné výstavbě uvažujete.


Stavby

Společnost Rezek Group a.s., která je součástí skupiny licenčních partnerů na stavbu z liaporového zdícího systému, staví podle přání a představ investorů i z ostatních systémů současného trhu.Již zmíněná zvláštnost společnosti Rezek Group a.s., že probíhá výstavba již od projektu pro konkrétního klienta, způsobuje v jednotlivých projektech celou řadu variací a jedinečností podle požadavku klientů. Společně s výstavbou rodinných a bytových domů nabízí společnost i dodávky dílčích stavebních dodávek včetně provozních objektů.


Rekonstrukce

Změny na stavebním trhu v posledních letech spojily společnost i s dalšími partnery, kteří se věnují rekonstrukcím a opravám. Díky rozšířením vztahů měla společnost možnost podílet se na rekonstrukci fasády Národního divadla, v současnosti probíhající za provozu rekonstrukci pražského Klementina, rozsáhlé rekonstrukci komplexu budov Povodí na Smíchově nebo budovy v Jindřišské ulici. Požadavky investorů zejména u památkově chráněných objektů rozšířily znalosti a tlak na zručnostní schopnosti jednotlivých pracovníků společnosti.