Použití malty:

Malta je určena především pro zdění, ale je použitelná i pro jádrovou vrstvu omítky na bežných zdících prvcích ze standardních materiálů, např.: cihlách, cihelných blocích (i děravých), plynosilikátových tvárnic, liaporbetonových apod. Malty jsou vhodné pro použití v suchém i vlhkém neagresivním prostředí, pro vnější i vnitřní zděné konstrukce, pro ruční i strojní zpracování. Pozor, nejsou vhodné pro zdění nesavých zdících materiálů.

Třída malty   M 2,5 M 5 M 10
Min. pevnost
v tlaku 28 dní
MPa 2,5 5 10
Orientační pevnost v tahu
za ohybu ve stáří 28 dní
MPa 1,5 2 2,5
Objemová hmotnost
v suchém stavu
Kg/m3 1550 - 1800
Zpracovatelnost hod < 48
Reakce na oheň   třída A1
Obsah chloridů % max. 0,1
Max. obsah radionuklidů Bq/kg 80

Podmínky aplikace čerstvé zdící malty:
Podklad musí být pevný, soudržný, bez prachu a jiných nečistot. Při zdění vysoce savých materiálů, nebo při teplém počasí je nutno podklad předem navlhčit. Teplota podkladu i okolí musí být vyšší než + 5°C. Tloušťka spáry v rozmezí 10 – 12,5mm. Ne menší než 6mm a ne větší než 15mm – norma ČSN 732310.

Doprava a manipulace
Malta je dodávaná v plastickém stavu bez požadavků na další úpravy (ředění, míchání). Dodává se autodomíchávači do vaniček nebo se vozí přímo ve vaničkách z betonárky a ukládá podle potřeby autem s hydraulickou rukou.

Skladování
Po uložení čerstvé zdící malty do vaniček či kontejnerů je nutno ji do doby zpracování chránit před nadměrným odparem vody – přikrytím PE folie, nebo zalitím slabou vrstvou vody. V tomto stavu vydrží plastická 72 - 96 hod. při teplotě 15°C. Při vyšší teplotě se doba zpracovatelnosti zkracuje, naopak při nízkých teplotách a nesavých zdících prvcích se hydratace cementu výrazně prodlužuje (do nenasákavých tvarovek se počítají i promáčené, jinak savé, prvky). Při průměrných denních teplotách pod 5°C použití zpomalených průmyslových malt nedoporučujeme.

Objednávku čerstvé zdící malty je nutno uskutečnit dva dny předem

Splňuje normy:

  • ČSN EN 206-1
  • TN–ČR 01-2004

Ke stažení:

Ostatní: