Betonářská ocel

slouží k zesílení stavebních konstrukcí, využívá se v železobetonových skeletech, pozemních stavbách a mostních konstrukcích, kde je požadována nejen pevnost, ale i pružnost materiálu na dynamické zatížení.

• V našich závodech nabízíme jako doplňkový sortiment kari sítě a tyčě žebírkové oceli pro betonářské použití

•Standartní rozměry Kari sítě 2 X 3 m

• Roxory skladujeme v délkách 6m, na přání dělíme materiál na požadované délky

Žebírkové tyče (roxory)
jsou kruhového průřezu a mají tvarované výstupky, které zajišťují lepší soudržnost oceli s betonem. Výrábějí se od průměru 6 mm až do průměru 16 mm v délce 6,0 m. Roxor je také základní materiál kari sítí.

Kari sítě
slouží k armování (vyztužení) základových desek, betonových podlah, keramických stropů, na podlahové vytápění a dalších součásti staveb. Skládají se z drátů o průměru 4, 5, 6 a 8 mm, oka mají rozměr 100x100 mm nebo 150x150 mm. Velikost sítí je zpravidla 2x3 m.

Příklady použití:

ztracené bednění

základová deska

strop