Lité cementové podlahy

Litá cementová podlaha FLOORBEX (technické specifikace) je směs o tekutosti F6 a min. tloušťce 50 mm, s obsahem kameniva o velikosti max. do 8 mm. Jedná se o alternativu k anhydritovým potěrům, ale na bázi cementového pojiva, tedy i do prostor, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti. Její významnou vlastností jsou nivelační schopnosti, které umožňují snadné zpracování.


Co je litá podlaha?

Nivelační cementové potěry nabízejí snadnou aplikaci s běžně dosažitelnou rovinností 2mm/2m a deklarovaných a předepsaných pevností.

Rozdíl v pevnosti:

U zavlhlých cementových potěrů je pevnost o 30 – 50% nižší než u litých nivelačních produktů a až o 100% vyšší cena za práci.

Použití jednoho materiálu:

U litých nivelačních potěrů odpadá potřeba hutnění a tím možnosti poškození izolace nebo podlahového topení.

Služby:

Potěr i lepidlo jsou na bázi cementu a případnou vlhkost snášejí dobře. Odpadá nutnost měření zbytkové vlhkosti podlah specializovanou firmou (CM přístroj), nutnost broušení povrchu před penetrací atd. Litá cementová podlaha se hodí jak do běžných prostor, ale i například do vlhkých sklepů, tak i na těžké plovoucí podlahy.

Přilnavosti:

Obsahuje méně než 2% vzduchu, dokonale přilne a obalí např. podlahové topení a dosahuje vyšší tepelné vodivosti.

< >

Betonová vyrovnávací stěrka


Při rekonstrukcích podlah se často setkáváme s požadavkem zhotovit novou vrstvu o tloušťce 1 - 3 cm (např. po vytrhání starých parket….). Tato tloušťka neumožňuje použití běžných betonových ani anhydritových litých podlah z důvodu slabé vrstvy. Použití pytlovaných vyrovnávacích stěrek je naopak z důvodu silné vrstvy drahé a pracné, protože ke zhotovení požadované tloušťky je nutné postupně zhotovit několik slabších vrstev.

Proto naše firma vyvinula betonovou stěrku k vyrovnání nerovností povrchu v tloušťce vrstvy 1 – 3 cm v jenom jediném kroku. Tato vyrovnávací stěrka je určena do interiéru.

Porovnání cen betonové stěrky a pytlované stěrky Cemix:
  • Samonivelační stěrka Cemix 060 (20MPa): na 100 m2 plochy při tloušťce 1 cm je spotřeba materiálu dle výrobce 1750 kg (70ks pytel á 25kg). Cena je 21 000,- Kč za materiál, dále je třeba přičíst dopravu + míchání +práci (při 1cm jsou nutné 2-3 vrstvy)
  • Samonivelační stěrka: na 100 m2 plochy při tloušťce 1 cm je spotřeba 1m3 v ceně 4900,- Kč + dopravu + čerpání + práci (při 1cm pouze jednou).
Použitím naší betonové stěrky ušetříte cca 15 000,- Kč na materiálu + 1 až 2 pracovní cykly

Betonová vyrovnávací stěrka


Splňuje normy:

  • ČSN EN 206-1
  • TN–ČR 01-2004

Ke stažení:

Ostatní: